Monday, August 20

समाचार

एक मुखे रद्राक्ष को दर्शनले नसोचेको ठाउँबाट धन “लाभ” हुन्छ यसका लागि के के गर्नुपर्छ त ?

एक मुखे रद्राक्ष को दर्शनले नसोचेको ठाउँबाट धन “लाभ” हुन्छ यसका लागि के के गर्नुपर्छ त ?

रुद्राक्षको नाम र त्यसको उपयोगएकमुखे रुद्राक्ष यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ । अत्यन्तै दुर्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमो

अन्तरास्ट्रिय समाचार